Norge Litauen

« Tenker du å starte eget selskap? Vi kan hjelpe deg med hele prosessen. »

ERIK NARVERUD, Senior rådgiver
Starte eget AS

Starte eget AS

Hva slags selskapsform passer meg, bør jeg velge enkeltpersonsforetak, aksjeselskap eller noe annet?

Mange hører råd fra ulike kanter, men det som passer din bekjent, er ikke sikkert er den rette selskapsformen for deg. Vi hjelper deg med å belyse de viktige tingene rundt kostnader og risiko i de ulike selskapsformene, slik at du kan treffe riktig beslutning.

Priser for opprettelse av AS:
1.000,- + mva om du setter bort hele regnskapet til oss.
3.000,- + mva dersom du ikke vil sette bort hele regnskapet til oss.

Registreringsskjema for AS

Fyll ut informasjonen om firmaet og vi kontakter deg for et uforpliktende møte.

1. Kundeopplysninger

Trinn 1: Kundeopplysninger

Skriv inn ønsket selskapsnavn og din kontaktinformasjon.

Det er viktig å sjekke om navnet er ledig og i tråd med navnereglene. Du kan lese mer om dette ved å trykke her.

2. Selskapsinformasjon

Trinn 2: Selskapsinformasjon

Besøksadresse kan ikke være postboks- eller c/o-adresse. Under formål er det krav til at selskapets aktivitet blir beskrevet så nøyaktig som mulig. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

Besøksadresse

3. Selskapets eiere

Trinn 3: Selskapets eiere

Enkeltpersoner over 18 år og firmaer kan stå som eiere. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til flere aksjonærer ved å klikke på lenkene nedenfor.

4. Daglig leder og styre

Trinn 4: Daglig leder og styre

Daglig leder

Det er valgfritt om AS-et skal ha en daglig leder. Daglig leder må ha fylt 18 år og være bosatt i Norge.

Styre

Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

Styreleder

5. Signaturrett

Trinn 5: Signaturrett

Hvem skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet? For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

6. Aksjekapital

Trinn 6: Aksjekapital

Minimumskrav for å stifte et AS er 30.000,- I aksjekapital, men man star fritt til å velge et høyere beløp.

7. Send inn

Trinn 7: Send inn

Vi kontakter deg med ett tilbud basert på informasjonen du har oppgitt i skjema.

Starte AS firma